ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ČASŤ 1 – ČO ROBÍME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI? 
Keď si niečo kúpite v našom obchode, v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa. 
Keď si prezeráte náš obchod, automaticky dostávame aj adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme nám poskytli informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa o vašom prehliadači a operačnom systéme. 
E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vaším povolením vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a iných aktualizáciách. 

2. ČASŤ – SÚHLAS 
Ako získate môj súhlas? 
Keď mi poskytnete keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie doručenia alebo vrátenie nákupu, znamená to, že súhlasíte s tým, aby sme ich zhromažďovali a používali len z tohto konkrétneho dôvodu. 
Ak požadujeme vaše osobné údaje zo sekundárneho dôvodu, ako je marketing, buď vás požiadame priamo o váš vyjadrený súhlas, alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie. 

Ako odvolám svoj súhlas? 
Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete svoj súhlas odvolať, aby sme vás kontaktovali , ak chcete pokračovať v zhromažďovaní, používaní alebo zverejňovaní vašich informácií, kedykoľvek nás kontaktujte na adrese alebo nám napíšte na adresu: info@leahideas.com
< br>
ODDIEL 3 – ZVEREJNENIE 
Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušíte naše Zmluvné podmienky. 

ČASŤ 4 – SHOPIFY 

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby. 
Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska údajov Shopify, databáz a všeobecnej aplikácie Shopify. Ukladajú vaše údaje na zabezpečenom serveri za firewallom. 

Platba: 

Ak si na dokončenie nákupu vyberiete priamu platobnú bránu, Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je zašifrovaná prostredníctvom štandardu PCI-DSS (Platobné karty Industry Data Security Standard). Údaje o vašich nákupných transakciách sa uchovávajú iba dovtedy, kým je to potrebné na dokončenie vašej nákupnej transakcie. Po dokončení sa informácie o nákupnej transakcii vymažú. 

Všetky brány pre priame platby dodržiavajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktorú riadi PCI Security Standards Council, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover . 

Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné narábanie s informáciami o kreditných kartách v našom obchode a jeho poskytovateľoch služieb. 

Pre viac informácií si tiež môžete prečítať Zmluvné podmienky Shopify tu alebo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tu. 

ČASŤ 5 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN 
Vo všeobecnosti nami využívaní poskytovatelia tretích strán budú zhromažďovať a používať iba a zverejniť vaše informácie v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú. 
Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré im musíme poskytnúť v súvislosti s vaším nákupom transakcií. 
Týmto poskytovateľom odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, akým spôsobom budú títo poskytovatelia zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi. 
Pamätajte najmä na to, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať v inej jurisdikcii alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa teda rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše informácie sa môžu stať predmetom zákonov jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorej sa daný poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú. 
Ak sa napríklad nachádzate v Kanade a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou umiestnenou v Spojených štátoch, potom vaše osobné údaje použité pri dokončení tejto transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa Spojených štátov amerických legislatíva štátov vrátane Patriot Act. 
Keď opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov ani Zmluvné podmienky našej webovej lokality. 

Odkazy 
Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás presmerovať preč z našej stránky. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 

ČASŤ 6 – ZABEZPEČENIE 

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané preventívne opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme zaistili, že nie je nevhodne stratené, zneužité, prístupné, zverejnené, zmenené alebo zničené. Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, informácie sú zašifrované pomocou technológie Secure Socket Layer Technology (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256. Hoci žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické ukladanie nie je 100% bezpečný, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy. 

ČASŤ 7 – COOKIES 
Tu je zoznam súborov cookie, ktoré používame. Uviedli sme ich tu, aby ste si mohli vybrať, či chcete cookies zrušiť alebo nie. 
_session_id, jedinečný token, sessional, umožňuje službe Shopify ukladať informácie o vašej relácii (referrer, vstupná stránka atď.). 
_shopify_visit, neuchovávajú sa žiadne údaje, pretrváva 30 minút od poslednej návštevy, používa sa interným nástrojom na sledovanie štatistík nášho poskytovateľa webových stránok na zaznamenanie počtu návštev 
_shopify_uniq, nie uchovávané údaje, uplynie o polnoci (vo vzťahu k návštevníkovi) nasledujúceho dňa, Počíta počet návštev predajne jedným zákazníkom. košík, jedinečný token, pretrvávajúci 2 týždne, Ukladá informácie o obsahu vášho košíka. 
_secure_session_id, jedinečný token, sessional 
storefront_digest, jedinečný token, neurčitý Ak má obchod heslo, používa sa na určenie, či má aktuálny návštevník prístup. 

ČASŤ 8 – VEK SÚHLASU 
Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste minimálne plnoletý v váš štát alebo štát bydliska shop_contact_province_state, alebo že ste plnoletý vo svojom štáte alebo shop_contact_province_state bydliska a dali ste nám súhlas na to, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať túto stránku. 

ODDIEL 9 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto prosím prehodnoťte to často. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste si boli vedomí toho, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak existujú, používame a/alebo zverejňujeme to. Ak je náš obchod získaný alebo zlúčený s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty. 

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 
Ak chcete: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť, alebo jednoducho chcete viac informácií, kontaktujte nášho úradníka pre dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov na adrese alebo poštou na adrese: info@leahideas.com